+46 (0)10-4400100 | hotellbokning@bchotels.se
Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

 

Sekretesspolicy

Dessa sekretessregler gäller webbplatsen BC Hotels Travel som dels samlar in information, dels länkar till dessa villkor. Reglerna gäller inte BC Hotels-webbplatser som inte visar eller länkar till denna information eller som har egna sekretessregler. De gäller inte heller BC Hotels produkter och tjänster såvida de inte länkar till dessa villkor.

Dessa sekretessregler innehåller information om hur dina personuppgifter används och skyddas när du besöker våra webbplatser. Med vår inriktning på säkerhetsexpertis är dataintegritet och datasäkerhet särskilt viktiga för oss. Därför arbetar vi för att respektera och skydda din sekretess och hantera dina personuppgifter konfidentiellt. Vi rekommenderar att du besöker den här webbplatsen regelbundet eftersom våra sekretessregler kan komma att uppdateras på grund av lagändringar eller förändringar av våra interna processer.

Senast uppdaterad: 1 Feb 2018

1. Vad innebär personuppgifter?

”Personuppgifter” är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Om vi inte kan (eller åtminstone inte utan att lägga ned orimligt mycket tid och ansträngningar) etablera en direkt länk till dig personligen, anses informationen inte vara personuppgifter.

2. Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter

a. Allmänna principer

I allmänhet kan du besöka och läsa det mesta av innehållet på vår webbplats utan att lämna några personuppgifter.

b. Statistiska data

För att vi ska kunna hämta din begärda information från våra webbplatser måste våra servrar lagra vissa uppgifter, i anonymiserad eller pseudonymiserad form, som behövs för att leverera våra tjänster och/eller av statistiska skäl eller säkerhetsskäl. I det här sammanhanget registreras allmän information, till exempel ditt domännamn eller typen av webbläsare som du använder. Vi kan inte fastställa din identitet utifrån de uppgifterna eftersom de alltid samlas in under pseudonym. Den anonymiserade eller pseudonymiserade informationen raderas omedelbart när den har genomgått en statistisk utvärdering.

c. Webbtjänster

För att du ska kunna komma åt olika BC Hotels-tjänster på nätet, till exempel hantera avtal, administrera bokningar för alla dina anställda eller be om hjälp, måste du registrera ett ""Medlemskap"". Separata sekretessregler kan gälla för sådana tjänster och kan skilja sig från de här reglerna.

d. Extramaterial

För att du ska få tillgång till olika innehållselement – till exempel faktablad, videoklipp, anmälningsformulär till olika evenemang och marknadsföringsmaterial – och få mer information om andra saker, måste du ange ditt namn och din e-postadress. De uppgifterna kommer att användas av det lokala BC Hotels-kontoret i din region för att ge dig ytterligare information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Prenumerationen är frivillig och du kan avsluta den när som helst genom att klicka på länken ""Avsluta prenumeration"" som finns i e-postmeddelandet.

e. Kostnadsfria testkampanjer

Om du vill prova våra produkter ber vi om ditt namn och din e-postadress. Informationen används för att skicka ut medlemsinformation och för att påminna dig om när testperioden tar slut. Upp till 14 dagar efter testperiodens slut kan du få en sista påminnelse och ett erbjudande om att ingå ett samarbetsavtall med oss. Registrering för testperioden är frivillig, och du avslutar den när som helst genom att klicka på avregistreringslänken i e-postmeddelandet. Om du avregistrerar dig tar vi omgående bort din information såvida du inte väljer att bli medlem.

f. Nyhetsbrev, kostnadsfria produktuppdateringar och specialerbjudanden

Vi kommer att använda din e-postadress för att ge dig mer information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, kostnadsfria produktuppdateringar och specialerbjudanden. Prenumerationen är frivillig, och du kan avsluta den när som helst genom att klicka på länken ""Avsluta prenumeration"" som finns i e-postmeddelandena.

g. Kontaktformulär

Om du vill kontakta oss via våra kontakt- och supportformulär blir du ombedd att uppge dina kontaktuppgifter (inmatningsfälten märkta med ""*"") som vi uteslutande behandlar eller använder vid behov för att komma i kontakt med dig och ge dig den information du vill ha. Du kan lämna ytterligare information (i datafälten som inte är märkta med ""*""), som förstås också kommer att behandlas i enlighet med alla tillämpliga dataskyddskrav. De här uppgifterna vidarebefordras till BC Hotels regionteam som ansvarar för platsen där du finns. BC Hotels regionteam använder uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

3. BC Hotels Travel dataskyddsprinciper

Vår webbplats är till största delen utformad på ett sätt som begränsar insamling och behandling av personuppgifter till ett minimum. I vissa fall är vi skyldiga att överföra dina personuppgifter till tredje part på grund av gällande lagar. Detta gäller exempelvis när det finns anledning att misstänka ett brott eller missbruk av vår webbplats.

För att vi ska kunna tillhandahålla vissa tjänster kan vi komma att använda externa tjänsteleverantörer. I den utsträckning som sådana externa tjänsteleverantörer behöver tillgång till personuppgifter, ser vi till att deras åtkomst begränsas till tillhandahållandet av den aktuella tjänsten. Alla externa tjänsteleverantörer måste naturligtvis också följa alla gällande dataskyddsregler.

4. Använder vi cookies?

Vi använder olika typer av ”cookies” (små textfiler som placeras på din enhet):

  • Cookies för användarinmatning
  • Cookies för autentisering
  • Cookies för tredjepartsreklam
  • Cookies för förstapartsanalyser
  • Cookies för spårning av sociala insticksprogram

{Här finns en lista över cookies som är inbäddade i våra webbplatser.|länk: ""/third-party-tracking""}

Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar så att alla cookies blockeras eller så att du får en varning när en webbplats vill placera en cookie. Men tänk på att blockering av cookies kan innebära att du inte längre kan använda alla funktioner på vår webbplats.

5. Använder vi sociala insticksprogram?

Vi använder olika typer av ""sociala insticksprogram"". {Här finns en tabell som beskriver de sociala insticksprogram vi använder.|länk: ""/third-party-tracking""}

6. Dataskydd som gäller partner och länkar

Våra webbplatser innehåller flera länkar till företag som vi har affärsförbindelser med, särskilt till våra medlemshotell. Vi har inget ansvar för efterlevnad av dataskyddskraven beträffande användningen av våra partners webbplatser. För information om dataskydd vid besök på de här webbplatserna hänvisar vi till respektive företags egna sekretessregler.

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Insamlade personuppgifter sparas på särskilda skyddade servrar. Åtkomsten är begränsad till ett visst antal godkända personer som behöver tillgång till uppgifterna för att administrera våra webbplatser eller säkerställa att de fungerar korrekt, speciellt när det gäller teknisk support.

8. Vilka är dina rättigheter gällande dina personuppgifter?

Du kan komma åt och meddela oss ändringar i din profil genom att logga in på ditt konto eller maila oss.

På din begäran informerar vi dig om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig och i vilket syfte (eller vilka syften). Om vi någonsin skulle lagra felaktiga uppgifter om dig, trots våra ansträngningar att enbart lagra korrekta och aktuella uppgifter, kommer vi att korrigera det omgående när det upptäcks eller på din begäran.

I sådana fall ber vi dig att kontakta: kundservice@bchotels.se

Om du vill att vi ska ta bort dina personuppgifter eller dra tillbaka ditt medgivande till viss användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss på samma sätt. 

Om radering av data inte skulle vara möjlig av tekniska eller juridiska skäl kommer vi istället att blockera uppgifterna.

9. Så här kontaktar du oss

Om du har fler frågor eller förslag om skydd av personuppgifter som behandlas i samband med användning av våra webbplatser, kan du kontakta oss på: kundservice@bchotels.se

AKTUELLT FRÅN BC HOTELS

JÄMFÖR OSS?

JÄMFÖR OSS?

Har du en annan liknande produkt idag och vill byta till oss? Vi lovar att vi kan matcha det omgående! Om vi mot förmodan skulle misslyckas så bjuder vi på bio för 2 personer! Ring 010-4400100!