+46 (0)10-4400100 | hotellbokning@bchotels.se
Verisign

Verisign

BC Hotels Travel samarbetar med Verisign, som utfärdar säkerhets certifikat.

Säkerhet och personliga uppgifter

Alla personliga uppgifter skrivs på en krypterad sida (SSL 1280 bits) på vilken det är säkert att lämna personlig information och kreditkortsuppgifter.
BC Hotels har vidtagit ett flertal åtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi garanterar dig att alla uppgifter är krypterade för att säkra konfidentiella överföringar och att den personliga informationen endast når det hotell du har bokat. Din e-postadress kommer inte användas i något annat syfte än för bokningsbekräftelsen.