+46 (0)10-4400100 | hotellbokning@bchotels.se
BC i samarbete med

BC i samarbete med

 

Reseförsäkring

BC Hotels Travel erbjuder

Avbeställningsförsäkring

Så gott som samtliga flygbiljetter baserade på ett billigare specialpris har restriktioner gällande om- och avbokning av resan. Dessa regler bestäms av respektive flygbolag.

En avbeställningsförsäkring kan tecknas hos BC Hotels Travel vid bokningstillfället och utgör 5-6 % av totalpriset på biljetten. Den ger möjlighet att få pengar i retur på flygresan vid avbokning. Försäkringen gäller enbart om resenären eller nära anhörig är sjuk, råkat ut för en olycka eller dödsfall. Läkarintyg krävs och ska sändas till oss omgående efter avbokning. Om inte läkarintyg är oss tillhanda omgående, gäller ordinarie avbeställningsregler från berört flygbolag. Försäkringspremien betalas inte tillbaka, oavsett orsak till avbokning.

Vi samarbetar med följande försäkringsbolag:

BC Hotels Travel förpliktar oss till att vid varje reservation av resa där restriktioner för avbeställning gäller, alltid fråga resebeställaren om en avbeställningsförsäkring önskas. På bekräftelsen från oss framgår om resebeställaren sagt ja eller nej till denna försäkring. Då avbeställningsförsäkring ej önskats eller är otillräcklig, är BC Hotels utan ansvar för de ev. efterföljder och omkostnader som kan uppstå.

Reseförsäkring

Den svenska socialförsäkringen via Försäkringskassan gäller inte vid arbete i andra EU-länder (plus Norge, Liechtenstein och Island), men man har rätt till socialförsäkringsförmåner i det land man vistas i om man är medborgare i ett EU-land, anställd eller egen företagare och verksam i ett EU-land.

Den som är utsänd från Sverige av sin arbetsgivare, till ett land inom EU, har rätt till socialförsäkringsförmåner på samma sätt som vid arbete i Sverige. Arbetsgivaren ska ansöka om att resenären får fortsätta tillhöra den svenska socialförsäkringen hos försäkringskassan.

Särskilda regler gäller om man:

  • är anställd på fartyg
  • är gränsarbetare (återvänder till bosättningslandet minst en gång i veckan)
  • arbetar inom internationell transport
  • arbetar i flera EU/EES-länder
  • arbetar vid beskickning eller konsulat.

För semesterresor gäller den allmänna sjukförsäkringen till flertalet länder i Europa och övriga världen. Du måste ha med dig ett intyg för att ha rätt till vården. Du behöver inget intyg i Norden eller till Storbritannien. Intyget beställs från Försäkringskassan på telefon eller på deras hemsida . Det finns vissa länder som Försäkringskassans allmänna försäkring inte gäller. Mer information finns på: www.fk.se.

Vissa kreditkortsbolag erbjuder en reseförsäkring när man betalar sin resa med kreditkort. Läs noga igenom villkoren, då det har hänt att försäkringen från dessa har varit otillräcklig.

Reseförsäkring via BC Hotels Travel

Vi rekommenderar att teckna en tilläggsförsäkring eller reseförsäkring för att få omfattande försäkring till samtliga länder. BC Hotels erbjuder en sådan reseförsäkring som täcker vad som kan inträffa på en resa om olyckan är framme. T.ex. kostnader för sjukdom, bagage eller hemtransport. Försäkringen skall tecknas i samband med bokning av resan, vilket betyder senast vid faktureringstillfället från BC Hotels. Vi samarbetar med följande försäkringsbolag:

Då vår reseförsäkring ej önskats eller är otillräcklig, är BC Hotels Travel utan ansvar för de ev. eftergifter och omkostnader som kan uppstå.

 

AKTUELLT FRÅN BC HOTELS

JÄMFÖR OSS?

JÄMFÖR OSS?

Har du en annan liknande produkt idag och vill byta till oss? Vi lovar att vi kan matcha det omgående! Om vi mot förmodan skulle misslyckas så bjuder vi på bio för 2 personer! Ring 010-4400100!